Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Minstens 172 mensen overleden door het innemen van zelfdodingspoeder middel X’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bikker, Diederik van Dijk, Krul en Van der Plas over het bericht ‘Minstens 172 mensen overleden door het innemen van zelfdodingspoeder middel X’

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker, Diederik van Dijk, Krul en Van der Plas over het bericht 'Minstens 172 mensen overleden doorhet innemen van zelfdodingspoeder middel X'

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg