Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Tielen en Hermans over het bericht ‘Minstens 172 mensen overleden door het innemen van zelfdodingspoeder middel X’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Hermans over het bericht ‘Minstens 172 mensen overleden door het innemen van zelfdodingspoeder middel X’

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Minstens 172 mensen overleden door het innemen van zelfdodingspoeder middel X’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid