Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    Harmen Krul, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht ‘Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie’

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over het bericht 'Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie wekendicht: 45 meldingen bij inspectie'

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport