Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Stultiens, Maatoug en Dijk over belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Belastingconstructies

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Stultiens, Maatoug en Dijk over belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

Indiener L.C.J. Stultiens, Tweede Kamerlid