Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bamenga en Paternotte over de berichten 'Vitens: mogelijk geendrinkwateraansluiting bij nieuwe woningen' en 'Al tientallen bedrijven krijgengeen aansluiting op drinkwater'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bamenga en Paternotte over de berichten ‘Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen’ en ‘Al tientallen bedrijven krijgen geen aansluiting op drinkwater’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen’ en ‘Al tientallen bedrijven krijgen geen aansluiting op drinkwater’

Indiener P. Bamenga, Tweede Kamerlid