Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Daniëlle Jansen en Krul over het evenement ‘Navigating Nicotine Regulation: Insights from Sweden’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het evenement ‘Navigating Nicotine Regulation: Insights from Sweden’, 26 maart 2024 in Nieuwspoort

Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen, Tweede Kamerlid