Schriftelijke vragen : Vrouwen in de krijgsmacht

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Podt, Tuinman, Boswijk, Dobbe, Van Oostenbruggen, Nordkamp en Dassen over vrouwen in de krijgsmacht

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie