Schriftelijke vragen : Noodkreet van gemeenten over doorontwikkeling verwijsindex februari 2024

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    Caroline van der Plas, Kamerlid BBB

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over noodkreet van gemeenten over doorontwikkeling verwijsindex februari 2024

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over noodkreet van gemeenten over doorontwikkeling verwijsindex februari 2024

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport