Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Mede namens
  C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid