Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kathmann over de slechte beveiliging van gemeentelijke websites

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over de slechte beveiliging van gemeentelijke websites

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De slechte beveiliging van gemeentelijke websites

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid