Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven ‘bouwen voor behoefte’

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid