Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Erkens over de voortgang van het dienjaar

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De voortgang van het dienjaar

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid