Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het bericht ‘Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan’

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bromet over het bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit