Schriftelijke vragen : De verlaagde GLB-premies

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de verlaagde GLB-premies

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit