Schriftelijke vragen : Het feit dat de minister van VWS op een foto stond met een Taliban-vertegenwoordiger in Den Haag

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Rutte, minister-president
  • Gericht aan
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    Caroline van der Plas, Kamerlid BBB

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het feit dat de Minister van VWS op een foto stond met een Taliban-vertegenwoordiger in Den Haag

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over het feit dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op een foto stond met een Taliban-vertegenwoordiger in Den Haag

Indiener M. Rutte, minister-president