Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid