Schriftelijke vragen : Het bericht 'Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het bericht 'Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport