Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het item vanEenVandaag over de peiling van de LHV over administratieve lasten enverplichtingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het item van EenVandaag over de peiling van de LHV over administratieve lasten en verplichtingen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid