Schriftelijke vragen : Verduurzaming van de cultuursector

Download

Indieners

  • Gericht aan
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Mohammed Mohandis, Kamerlid PvdA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over verduurzaming van de cultuursector

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap