Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wilders over het schieten met een pistool en mitrailleur op een foto van mijn hoofd

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
 • Mede namens
  M. Rutte, minister-president
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het schieten met een pistool en mitrailleur op een foto van mijn hoofd

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid