Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat Syngenta een studie naar glyfosaat en hersenschade meer dan twintig jaar achterhield

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat Syngenta een studie naar glyfosaat en hersenschade meer dan twintig jaar achterhield.

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid