Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht “FNV wil 14,3 procent hoger loon in kraamzorg”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht FNV wil 14,3 procent hoger loon in kraamzorg

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid