Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over wijzigingen in het wapenexportbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over recente wijzigingen in het wapenexportbeleid

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schriftelijke vragen

Dubieus wapenexportbeleid

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid