Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bontenbal en Inge van Dijk over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

De uitspraak van de Raad van State dat eco­lo­gisch on­der­zoek no­dig bij het iso­le­ren van spouw­mu­ren

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid