Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Akerboom over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Akerboom over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid