Schriftelijke vragen : De massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over de massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over de massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit