Schriftelijke vragen : Discriminerende spreekkoren in de stadions

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Mutluer en Mohandis over discriminerende spreekkoren in de stadions

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Mutluer en Mohandis over discriminerende spreekkoren in de stadions

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport