Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Nijboer over ‘mogelijk spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over mogelijke spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Mogelijke spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid