Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kathmann en Thijssen over “Kwijtschelding van de waterschapsbelasting”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kathmann en Thijssen over kwijtschelding van de waterschapsbelasting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Kwijtschelding van de waterschapsbelasting

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid