Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Slootweg 'kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake kinderbijslag per 1 juli 2023'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake Indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Slootweg 'kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake kinderbijslag per 1 juli 2023'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid