Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Verkuijlen over het bericht 'Jongeren en hun smartphones een wereldwijde geestelijke giframp'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Verkuijlen over het bericht 'Jongeren en hun smartphones een wereldwijde geestelijke giframp'

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Jongeren en hun smartphones een wereldwijde geestelijke giframp'

Indiener R. Verkuijlen, Tweede Kamerlid