Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bushoff over de groeiende rol van private equity in de zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De groeiende rol van private equity in de zorg

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid