Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid