Schriftelijke vragen : Het vervolg van de financiële impuls huisvesting grote gezinnen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Gericht aan
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het vervolg van de financiële impuls huisvesting grote gezinnen

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening