Schriftelijke vragen : Het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Download

Indieners

 • Gericht aan
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Gericht aan
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Indiener
  Joost Sneller, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  J. Wuite, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Hanneke van der Werf, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sneller, Van der Werf en Wuite over het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller, Van der Werf en Wuite over het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid