Schriftelijke vragen : Het aanhoudende gebrek aan de politieke keuzes die nodig zijn om de klimaat- en natuurcrisis te bestrijden

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de politieke keuzes die nodig zijn om de klimaat- en natuurcrisis te bestrijden

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Mededeling (uitstel antwoord)

Overdragen beantwoording vragen van het lid Ouwehand over “het aanhoudende gebrek aan de politieke keuzes die nodig zijn om de klimaat- en natuurcrisis te bestrijden”

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken