Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Esch, Vestering en Van Raan over het bericht 'Havermelk duurder door 'limonadebelasting''

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Esch, Vestering en Van Raan over het bericht 'Havermelk duurder door 'limonadebelasting''

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Havermelk duurder door ‘limonadebelasting’.

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid