Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de medische industrie casht met nutteloze apparatuur

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid