Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van de leden Sahla en Werner over het bericht ‘Te groot en vies, in veel gevallen mag de hulphond niet mee, zegt KNGF’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Te groot en vies', in veel gevallen mag de hulphond niet mee, zegt KNGF'

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid