Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Palland over "de werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van het lid Palland over "de werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP d.d. 7 juni 2023"

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

De werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid