Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Slootweg over het bericht ‘Overheidsfinanciën in gevaar door verouderde ict van Belastingdienst’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Slootweg over het bericht ‘Overheidsfinanciën in gevaar door verouderde ICT van Belastingdienst’

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Overheidsfinanciën in gevaar door verouderde ict van Belastingdienst’

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid