Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Sylvana Simons over geweldincidenten op HTL Hoogeveen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Koekkoek en Sylvana Simons over de geweldincidenten op HTL Hoogeveen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Geweldincidenten op HTL Hoogeveen

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid