Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het nieuws dat er grote verschillen worden gemeten in overlast van vliegverkeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het nieuws dat er grote verschillen worden gemeten in overlast van vliegverkeer

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid