Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Boulakjar en Wuite over de Kamerbrief en Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde fase 1

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Wuite over de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

De Kamerbrief en het rapport Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde fase 1

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid