Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op van de leden Dekker-Abdulaziz, Bouchallikh, Kathmann, Azarkan, Ceder, Van Weerdenburg, Koekkoek, Bontenbal, Leijten, Rajkowski en Eerdmans over het bericht ‘Chinese TikTok-medewerkers krijgen toegang tot data Europese gebruikers’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Chinese TikTok-medewerkers krijgen toegang tot data Europese gebruikers’

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid