Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid