Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Vestering over de inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over de inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid
Naar boven