Schriftelijke vragen : Het artikel ‘Scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden zijn tot twaalf keer duurder uit’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Hoop, Thijssen, Peters en Bontenbal over het artikel 'Scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden zijn tot twaalf keer duurder uit'

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs