Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over de spoedeisende hulppost van het LangeLand Ziekenhuis die drie dagen per week gaat sluiten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de spoedeisende hulppost van het LangeLand Ziekenhuis die drie dagen per week gaat sluiten

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De spoedeisende hulppost van het LangeLand Ziekenhuis die drie dagen per week gaat sluiten

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
Naar boven