Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Bijwerkingen coronavaccinaties

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid